20-03-2019

O întâlnire întâmplătoare transformatӑ ȋntr-o carierӑ Veeamazing

Cu toate cӑ, pe parcursul facultӑții, Alexandru Cristescu a beneficiat de cȃteva cursuri de vânzări, recunoaște sincer cӑ nu le-a acordat prea multă atenție. După absolvire, ȋnsӑ, angajȃndu-se pe o poziție de vȃnzӑri ȋn cadrul unui lanț hotelier din București, a realizat că ȋn zona aceasta se situeazӑ cariera sa idealӑ și, prin urmare, nu i-ar fi stricat mai multӑ atenție în clasă.

Tocmai ȋn acea perioadӑ, noi ne lansam echipa din București ȋn cadrul unui eveniment de angajare organizat chiar în hotelul unde lucra Alex. Am putea spune că l-am remarcat cu rapiditate, datoritӑ aptitudinilor sale similare unui super star Veeamazing. Prin urmare, am decis sӑ ȋl contactӑm. Bineȋnțeles cӑ am așteptat, mai ȋntȃi, politicoși pȃnӑ ce Alex a ȋncetat colaborarea cu respectivul lanț hotelier.  

Sincronizarea noastrӑ a fost perfectӑ. Alex s-a dovedit pregӑtit pentru o nouӑ provocare. Poziția sa anterioarӑ fiind prea statică, era, acum, dornic să îmbrățișeze valorile noastre: munca solicitanta, viteza de reacție, inovarea continuӑ, cinstea, sinceritatea și empatia. A fost ȋncȃntat să se alăture unei companii ȋn dezvoltare, cu creștere realӑ și consecventӑ.

La angajare, Alex a fost unul dintre primii membri ai echipei din București. Aceasta s-a dezvoltat, ȋnsӑ, rapid, ȋn parte și datorită lui Alex, care a devenit curȃnd un adevӑrat performer, avansȃnd de la poziția de entry-level vânzări la cea de reprezentant vânzări. Planul său de dezvoltare profesionalӑ a contribuit foarte mult ȋn acest sens, alimentȃndu-l cu energie și dorințӑ de a face lucrurile cȃt mai bine. Și iatӑ cum, ȋn prezent, Alex conduce o echipă de vânzări multiculturală, compusӑ din colegi din întreaga lume.

Se poate spune cӑ Alex a fӑcut o adevӑratӑ pasiune pentru angajarea de juniori. "Nu ȋntotdeauna experiența dobȃnditӑ ȋn alte companii este comparabilӑ cu cea din Veeam”, spune el. "Veeam este o realӑ școală concentratӑ pe domeniul vânzărilor, tocmai de aceea ȋi vӑd pe cei dezvoltați aici ca pe niște oameni de valoare, mult mai capabili. Modul nostru de a instrui este unic: echipa este compusӑ din oameni diferiți, dar caracterizați cu toții de o mare flexibilitate și deschidere a minții și a sufletului; locul de muncă este unul dinamic, iar pozițiile necesită adaptabilitate și rapiditate . În plus, aici se ȋnvațӑ cu adevărat cum sӑ te raportezi la piațӑ și sӑ o înțelegi, fӑrӑ o limitare strictӑ la un singur segment al sӑu. Iar acest lucru, datoritӑ faptului cӑ se colaboreazӑ cu partea de IT, cu dezvoltatori, manageri și chiar și cu directori executivi."

Alex are deja multe realizӑri aici, la Veeam, și ne mȃndrim cu el. Ȋn același timp, suntem nerӑbdӑtori sӑ ȋi vedem parcursul viitor și sӑ ȋl susținem ȋn atingerea obiectivelor sale.  

Florina Vintila

Like 830

Taguri:
[Veeam]   [Alexandru Cristescu]   [poveste de success]